Про зміни в законодавстві

Управління Пенсійного фонду України в м. Димитрові Донецької області  повідомляє, що з 01.01.2017 набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 (далі – Закон № 1801), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 (далі – Закон № 1774), якими врегульовано  питання пенсійного забезпечення  у 2017 році.

        Законом України № 1801 з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить, 1 247 грн., з 01.05.2017 - 1312 грн, з 01.12.2017 - 1 373 грн., розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017 становить 1544 грн., з 01.05.2017 -  1624 грн, з 01.12.2017 - 1 700 грн.

        Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016, тобто пенсіяї виплачується в розмірі 85%,але не менше 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

        Водночас запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.

        У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам,  працюючим:

- на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

 - в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”) здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно якого їм призначена пенсія.

Виплата пенсій, призначених особам,  на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,  відповідно до законів України «Про державну службу» та  «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється  в повному обсязі.

У термін до  31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії  (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн. (крім щомісячного довічного грошового утримання).