Зміни в пенсійному забезпеченні державних службовців

Наказом Міністерства соціальної політики України від 10.05.2017 року № 750 затверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій, окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад (далі-Порядок), який набрав чинності 2107.2017 (здня опублікування).

Порядком врегульовано питання видачі Міністерством соціальної політики України та органами праці та соціального захисту населення довідок про заробітну плату для призначення пенсії відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII « Про державну службу» ( далі Закон № 889) за формами, затвердженими постановою правління Пенсійного фонду України від 17.01.2017 № 1-3. Зазначені довідки видаються, зокрема особам, у яких останнє місце роботи на посаді державної служби було в органі, який на час призначення особі пенсії відсутній.

Новости

Новости RSS