В управлінні Пенсійного фонду України в м. Димитрові дотримуються вимоги антикорупційного законодавства.

У першому півріччі 2017 року в управлінні Пенсійного фонду України в м. Димитрові Донецької області забезпечено дотримання вимог щодо обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби. Так, в управлінні не допущено конфлікту інтересів, правопорушень, пов’язаних з корупцією.

З метою фінансового контролю всіма державними службовцями своєчасно надані електронні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік.

Управлінням в установленому порядку оприлюднюється інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

З метою запобігання ризикам в управлінні вдосконалено організацію внутрішнього контролю по запобіганню ризикам шляхом здійснення ідентифікації ризиків у структурних підрозділах управління.

Належна увага в управлінні приділяється розвитку і зміцненню кадрового потенціалу. У першому півріччі 2017 року підвищено кваліфікацію 6 спеціалістами, проведено тестування державних службовців на знання Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

Новости

Новости RSS