Cтворення єдиної інформаційної бази даних ВПО

   Кабінет Міністрів України постановою від 22.09.2016 № 646 “Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб” затвердив Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

   База даних — автоматизований банк відомостей, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними. Одержувати інформацію з бази даних мають право Мінфін, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи з дотриманням вимог Законів України "Про інформацію" і "Про захист персональних даних", громадські об’єднання, волонтерські, благодійні організації, які надають адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, є користувачами бази даних (без доступу до персональних даних) у частині задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб (житлових, соціальних, медичних, освітніх, потреб у технічних та інших засобах реабілітації).

   Відповідальним за забезпечення формування та ведення бази даних, а також її адміністратором є Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики також забезпечує організацію контролю за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеної до неї інформації про внутрішньо переміщених осіб.

До бази даних вноситься така інформація про внутрішньо переміщену особу:

 • загальні відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать);
 • реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер, дата видачі та суб’єкт, що видав документ);
 • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті або які не є громадянами України);
 • номер довідки, дата видачі та найменування органу, що її видав;
 • дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/ перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 • дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення;
 • адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей, які прибули разом із внутрішньо переміщеною особою;
 • відомості про малолітніх дітей, які прибули без супроводження законними представниками;
 • відомості про осіб, які безпосередньо здійснюють догляд за малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про представника органу опіки та піклування;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;
 • відомості про види соціальних виплат, які отримує особа;
 • відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування навчального  закладу);
 • відомості про освітній рівень, спеціалізацію за професійною освітою, професію;
 • відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації);
 • відомості про наявність в особи інвалідності із зазначенням причин настання, групи (підгрупи) інвалідності, нозологічних ознак і потреб у технічних та інших засобах реабілітації, санаторно-курортному лікуванні;
 • відомості  про наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб( з 1 травня 2016 року- 14 500 гривень, з 1 грудня 2016 року – 16 000 гривень).
 • відомості  про наявність у будь-якого з членів сім’ї у власності житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населенні пункти, що розташовані на лінії зіткнення;
 • згода на обробку персональних даних;
 • відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою;
 • інші відомості, що сприяють захисту прав і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб (у разі необхідності).
 • для ідентифікації внутрішньо переміщеної особи до бази даних може вноситися також її фотографія.

     Персональні дані в базі даних зберігаються протягом десяти років після закінчення дії обставин, визначених статтею 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. У разі закінчення строку їх зберігання персональні дані підлягають знищенню, яке здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких даних. Розголошення отриманих уповноваженими органами персональних даних про внутрішньо переміщену особу без її згоди забороняється, крім випадків, передбачених законом. Внутрішньо переміщена особа, персональні дані якої обробляються, користується всіма правами суб’єкта персональних даних, визначеними частиною другою статті 8 Закону України “Про захист персональних даних”

Новости

Новости RSS
 • news photo ОГОЛОШЕННЯ

  Покровське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області повідомляє, що 11.06.2019 з 8.00 до 12.00 в агентському пункті за адресою: м. Мирноград, м-н Молодіжний, 37 б відбудеться виїзний прийом громадян

 • news photo Інформування різних категорій громадян під час виїзних прийомів в м. Мирнограді

  28 травня 2019 року головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 2 Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Олена Дробоног провела виїзний прийом громадян в агентському пункті м. Мирнограду.

 • news photo АНОНС МИРНОГРАД

  Покровське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області повідомляє, що 28.05.2019 з 8.00 до 12.00 в агентському пункті за адресою: м. Мирноград, м-н Молодіжний, 37 б відбудеться виїзний прийом громадян

 • Все новости