Зайнятість населення та ринок праці міста Мирнограда за I квартал 2018 року

Протягом січня – березня 2018 року за сприянням в працевлаштуванні до центру зайнятості звернулось 703 особи. Мали статус безробітного 453 особи. Протягом аналогічного періоду 2017 року чисельність незанятих громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості складала 915 осіб, мали статус безробітного 544 особи. Тобто пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці має тенденцію до зменшення.

Отримували допомогу по безробіттю протягом звітного періоду – 337 безробітних, проти 349 осіб протягом 1 кварталу 2017 року. Середній термін одержання допомоги по безробіттю на 1 особу – 60 днів. Середній розмір допомоги по безробіттю за січень - березень 2018 року склав 2543,7 грн. (проти 2053,7 грн. відповідно за 2017 рік).

Видатки Фонду на виплату допомоги по безробіттю протягом  січня – березня 2018 року склали  1588,7 тис.грн., проти 1357,1 тис.грн.  за 2017 рік.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб на 01.04.2018 року становить: з урахуванням страхового стажу – 1 440 грн, без врахування страхового стажу – 544,00 грн.

Серед осіб, які мали статус безробітного протягом січня-березня 2018 року, жінки складали  61 %, молодь у віці до 35 років –46%. Серед працевлаштованих за направленням служби зайнятості, ці показники складають 55 % та 48 % відповідно. Питома вага жінок в загальній чисельності безробітних на обліку в центрі зайнятості протягом січня-березня 2018 року збільшилась, а молодих людей - суттєво не змінилася.

Станом на 1 квітня 2018 року навантаження на 1 вільне робоче місце становило 14 осіб. Ситуація з вільними робочими місцями та вакантними посадами за січень-березень 2018 року в місті склалася дуже непроста.  Бізнес обмежений в можливостях, тому реальні шанси працевлаштуватися мають тільки висококваліфіковані спеціалісти. Суттєво впливає на попит та пропозицію робочої сили і розмір заробітної плати, який пропонується на ринку праці. Кількість наявних вільних вакансій протягом  1 кварталу 2018 року склала 269 один., а за 1 квартал 2017 року їх було 399 один. Кількість укомплектованих вакансій склала відповідно 220 та 365 один. Рівень укомплектування вакансій склав за 1 квартал 2018 року 81,8 % (91,3% - за 1 квартал 2017 року).

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.04.2018 року наближається до 1 %. Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді – 122 кал. днів проти 116 кал. днів за аналогічний період 2017 року.

В умовах оптимізації фінансово-економічного стану підприємств державна служба зайнятості передбачає адаптацію системи професійного навчання до нових умов, що забезпечує максимально швидке повернення людей до трудової діяльності. Особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі. Протягом І кварталу 2018 року чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними послугами склала 1315, надано 3425 послуг, з них: профінформаційних – 2213,  профконсультаційних  – 1202, послуги з профвідбору – 10. 

В центрі зайнятості проводяться інформаційні та орієнтаційні семінари. Протягом  І кварталу 2018 проведено 180 семінарів із залученням  осіб, які перебувають на обліку, в т.ч.:

інформаційних – 134, залучено 1559 громадян;

профконсультаційних – 46, залучено 627 громадяни.

Однією з форм активної підтримки безробітних є професійне навчання безробітних з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці міста, а також сприяння працевлаштуванню після навчання. Для організації профнавчання використовується учбова база ЦПТО ДСЗ, навчальні заклади Донецької області, м. Мирнограда, підприємства, організації та установи міста.

Протягом  І кварталу 2018 року проходили профнавчання за направленням центру зайнятості 67 безробітних, з них закінчили навчання – 59 чол. Професійне навчання здійснювалось за професіями та спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці, відповідна робота з роботодавцями щодо укладання договорів на професійне навчання на замовлення роботодавців проводиться постійно. Працевлаштовані після проходження профнавчання – 51 особа. Рівень працевлаштування склав  86 %.  Витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації склали 319, 00 грн.

З метою сприяння реалізації статті 30 Закону України «Про зайнятість населення» шляхом видачі ваучерів для осіб з числа деяких категорій громадян, для оплати підвищення кваліфікації або ж навчання за іншим фахом із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку професій (спеціальностей) протягом звітного періоду ваучери для заключення договору з навчальним закладом на навчання не видавались. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 грудня 2017 року - 17620  грн.). Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах видатків, передбачених у бюджеті Фонду на відповідний рік.

За сприянням центру зайнятості протягом січня-березня 2018 року працевлаштовано 110 зареєстрованих безробітних (в т.ч. самостійно, за направленням, за ЦПХ) та 117 осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Рівень працевлаштування склав 24,8 %. Забезпечено надання усіх видів соціальних послуг безробітним.

Протягом  звітного періоду було створено 74 нових робочих місць, в тому числі:

  • на діючих підприємствах – 23;
  • зареєстровано фізичних осіб – 51;

довідково:

  • організація безробітними підприємницької діяльності – 2;
  • компенсація єдиного внеску – 0;
  • компенсація витрат на виплату заробітної плати за працевлаштування ВПО за строковим трудовим договором - 1.

Робочою групою з легалізації зайнятості ведеться планова інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення неоформленої тіньової зайнятості в місті серед малого та середнього бізнесу.

Служба зайнятості залучає безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, до малого підприємництва шляхом надання їм одноразово допомоги по безробіттю для відкриття власного бізнесу. Такою послугою протягом  І кварталу 2018 року скористалися  2 безробітних. Розмір виплат за цим напрямком склав  – 17,6  тис. грн..

З метою створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості населення та стимулювання роботодавців усіх форм власності до працевлаштування безробітних, в першу чергу, недостатньо конкурентоспроможних громадян на ринку праці, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зокрема в частині зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт, у тому числі працевлаштування молоді на перше робоче місце, яким надано статус безробітного, за направленням служби зайнятості, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. В поточному році продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості отримання компенсацій єдиного внеску роботодавцям, які працевлаштували соціально-незахищену категорію громадян. Станом на 01.04.2018 року компенсація роботодавцям не здійснювалась.

Протягом 1 кварталу 2018 року працевлаштовано за строковим договором 1 внутрішньо переміщену особу до 1 роботодавця.  Крім того, протягом 1 кварталу 2018 року продовжувалась виплата  компенсації 1 роботодавцю за 4 працевлаштованих в 2017 році осіб. Сума компенсацій витрат роботодавця на оплату праці за  січень-березень 2018 року склала 32,1 тис. грн. Станом на 01.04.2018 року продовжують працювати 5 безробітних з числа ВПО, компенсація здійснюється 2 роботодавцям за 5 працевлаштованих   безробітних.

Протягом 1 кварталу 2018 року Мирноградським міським центром зайнятості укладено 1 договір про організацію громадських робіт та фінансування їх організації на 22 робочих місця. Протягом 1 кварталу 2018 року до таких робіт залучено 22 безробітних. Витрачено коштів – 49,1 тис. грн., в т.ч. 49,1 тис. грн. - з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Також протягом 1 кварталу  2018 року проводились інші роботи тимчасового характеру, до яких залучалися безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості. В таких роботах прийняли участь 24 безробітних. Фінансування цих робіт проводилось за рахунок коштів роботодавців, витрачено 18,2 тис. грн.

Новости

Новости RSS