Відкрити власну справу

Як започаткувати власний бізнес за сприяння державної служби зайнятості

Залучення безробітних до організації підприємницької діяльності – одна з активних форм підтримки безробітних, яка здійснюється державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи.

Згідно частини сьомої статті 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

Умови та порядок виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності визначені у Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, що затверджений  наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 № 613 (далі - Порядок).

Безробітним, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням, допомога по безробіттю може виплачуватись одноразово для організації підприємницької діяльності.

Організація роботи державної служби зайнятості щодо сприяння  безробітним у відкритті власної справи шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово передбачає певну послідовність надання соціальних послуг безробітним, які виявили сприятливі для підприємництва особисті якості, що знаходить своє відображення у формах та методах роботи спеціалістів центрів зайнятості.

Працевлаштування безробітних шляхом залучення до підприємницької діяльності з виплатою допомоги по безробіттю одноразово передбачає наступні дії:

 • інформування про можливості служби зайнятості у сприянні започаткуванню власної справи - організація інформаційного куточка у профінформаційному секторі та секторі активної підтримки безробітних, розміщення інформації на стендах, проведення інформаційних семінарів з підприємницької діяльності, індивідуальних співбесід безробітних з особистими консультантами тощо;
 • надання індивідуальних профконсультацій профільними спеціалістами центру зайнятості;
 • залучення безробітних, які зацікавились можливістю організації підприємницької діяльності, до консультаційного семінару з основ підприємництва та (або) до професійного навчання з основ підприємницької діяльності;
 • розробка бізнес-плану (розробка бізнес-плану безробітним може здійснюватись як в процесі професійного навчання, так і самостійно);
 • підготовка спеціалістами міського, міськрайонного, районного центру зайнятості (далі центру зайнятості) документів безробітного для розгляду на засіданні комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі – комісія);
 • засідання комісії щодо розгляду здатності безробітного до організації та ведення підприємницької діяльності та необхідності виплати допомоги по безробіттю одноразово, винесення комісією рекомендацій керівнику центру зайнятості щодо доцільності такої виплати та підготовка протоколу з відповідним висновком;
 • прийняття керівником центру зайнятості остаточного рішення щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності з врахуванням висновків комісії не пізніше 10 робочих днів після подання безробітним документів з урахуванням висновку комісії щодо здійснення такої виплати;
 • державна реєстрація безробітного як суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи-підприємця, юридичної особи або громадської організації). У разі якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати допомоги по безробіттю одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи - підприємця без поважних причин, вона втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово. Поважними причинами продовження строку, протягом якого має відбутися державна реєстрація юридичної чи фізичної особи - підприємця, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють реєстрацію, що підтверджується відповідними документами;
 • отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
 • підготовка спеціалістом з працевлаштування - особистим консультантом безробітного, після отримання інформації щодо реєстраційних дій відносно підприємництва безробітної особи, рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
 • розрахунок та нарахування виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
 • затвердження керівником центру зайнятості добового наказу про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
 • виплата та перерахування коштів на особові рахунки безробітних.

Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності приймається протягом 14 робочих днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця.

Відповідно до Порядку, одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на поточний рік.

У разі прийняття позитивного рішення безробітний у визначені терміни здійснює державну реєстрацію підприємницької діяльності та подає до центру зайнятості документи, що підтверджує документально факт її реєстрації.

Перерахунок належної до виплати суми коштів допомоги по безробіттю здійснюється на особовий рахунок безробітного протягом 30 календарних днів з дня подання ним до центру зайнятості відповідних документів.

 

Отже, якщо Ви перебуваєте в пошуку роботи, звертайтесь до служби зайнятості для отримання детальної інформації щодо можливості започаткування власної справи.

 

ВЛАСНА СПРАВА - ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІХУ

 

Для багатьох клієнтів служби зайнятості перспектива стати підприємцем є єдиною можливістю реалізувати себе в професійному та кар’єрному плані. Залучення безробітних до організації підприємницької діяльності – одна з активних форм підтримки безробітних, яка здійснюється державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи.

 

Інна Михайлівна Красномовець звернулася до Нікопольського міськрайонного центру зайнятості (Дніпропетровська обл.) за сприянням у пошуку роботи. Раніше вона працювала швачкою. У зв’язку з відсутністю на ринку праці вакансій за спеціальністю, Інні Михайлівні запропонували відкрити власну справу.

 

Майбутній підприємець повинен чітко уявляти переваги і складнощі ведення малого бізнесу. Такі знання допоможуть уникнути багатьох помилок або, принаймні, пом'якшити їх наслідки, а головне – використовувати всі переваги діяльності у сфері малого бізнесу. Відкриття власної справи дозволяє використати набутий досвід та проявити свої здібності, а для багатьох – є більш привабливою, ніж наймана праця.

 

З метою сформувати загальне уявлення про те, як почати власний бізнес і скласти бізнес-план, набути додаткових знань по організації малого підприємництва, підвищити власний професійний рівень Інна Красномовець взяла участь у семінарі «Як розпочати власний бізнес». З учасниками семінару були розглянуті ділові та особистісні якості підприємця, знання і уміння, необхідні для зайняття підприємницькою діяльністю, перелік перспективних бізнес-ідей та  структуру бізнес-плану.

 

Як результат – Інна Михайлівна захистила бізнес-план за напрямом діяльності «Надання побутових послуг населенню», оскільки за освітою вона – закрійник.

 

Проведений аналіз ринку з ремонту верхнього одягу показав, що на даний час багато людей потребують цієї послуги, збільшується кількість громадян, які придбали речі давно і хотіли б, за відносно невеликі кошти, відновити їх.

 

Ось вже майже два роки Інна Михайлівна успішно працює. За цей час вона набула чимало постійних клієнтів. Система знижок вартості замовлень для постійних клієнтів, висока якість виконаних робіт, тактовий підхід до клієнта забезпечують конкурентоздатність послуг, які надає пані Інна.

 

Саме розвиток підприємницької діяльності сприяє якісним змінам у структурі економіки, підвищенню рівня зайнятості, зниженню соціальної напруженості в суспільстві, підвищенню рівня доходів населення, насиченню ринку якісними вітчизняними товарами і послугами.

Новости

Новости RSS