Пам’ятка як отримати ваучер

Ваучер може буде надано:

  • Особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” 
  • Особам віком старше 45 років,страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку
  • Особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

 

 

Шановний клієнт служби зайнятості!

 

Якщо Ви бажаєте навчатись – для Вас Законом України «Про зайнятість населення» передбачено право на одноразове отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Ваучер для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці не видається:

  • особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття;
  • особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

На підставі ваучера здійснюється  перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з  пріоритетними видами економічної діяльності, а також підготовка на наступному освітньо кваліфікаційному рівні.

Для отримання ваучера Ви подаєте центру зайнятості заяву, а також надаєте паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору, Вами подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби, подається довідка військового комісаріату, в якому Ви перебуваєте на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де Ви проходили службу (за наявності).

У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, Ви подаєте її копію, засвідчену роботодавцем.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Рішення  про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання Вами документів.

Центр зайнятості проінформує Вас про прийняте рішення протягом трьох робочих днів.

Для отримання ваучера Ви повинні звернутися  протягом п’яти  робочих  днів, з дня надходження Вам відповідного повідомлення, до центру зайнятості, який прийняв рішення про його видачу. Якщо Ви з поважних причин, підтверджених Вами документально, не зможете звернутися у зазначений строк, він може бути подовжений на відповідний період.

Після отримання ваучера Вам необхідно звернутися до обраного Вами навчального закладу для укладання договору.

Період використання ваучера для укладання з навчальним закладом договору про навчання  становить 90 днів після видачі ваучера.

Ваше зарахування на навчання на підставі ваучера здійснюється навчальним закладом відповідно до законодавства.

В період Вашого навчання, навчальний заклад щомісячно інформує центр зайнятості про відвідування Вами занять та виконання навчальної програми.

Ви маєте  право лише один раз скористатись  можливістю отримання  ваучера.

 

Більш детальну інформацію можна отримати:

-в центрі зайнятості за місцем проживання;

-за телефонами: (062397-60-11;

-за адресою: 85327, Донецька обл.,  м. Мирноградм-н «Молодіжний», 37БМирноградський міський центр зайнятості;

- на сайті: https://don.dcz.gov.ua/;

- на E-mail: mirnogradcz@donocz.gov.ua

Новости

Новости RSS