Масове вивільнення

Право на працю кожного громадянина нашої держави закріплено в Конституції України.  Проте рано чи пізно на будь-якому підприємстві може виникнути ситуація, коли в умовах економічної кризи або інших чинників виникає необхідність скорочення працівників. Основні засади державної політики зайнятості, гарантії й права громадян на працю та соціальний захист у разі втрати роботи, стимули для роботодавців з метою працевлаштування безробітних і легалізації трудових відносин, а також відповідальність за порушення норм законодавства у сфері зайнятості визначені в Законі України «Про зайнятість населення» № 5067-VІ від 05.07.2012р.

Роботодавці зобов’язані вживати відповідних заходів для запобігання масовому вивільненню, а також не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників надавати інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці до центру зайнятості. 

Пункт  4 частина 3 ст. 50 Закону про зайнятість вимагає за два місяці до вивільнення подавати до центру зайнятості інформацію щодо масового вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва й праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), скороченням чисельності або штату працівників підприємства незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Водночас у частині 1 ст. 48 Закону про зайнятість законотворці розтлумачили, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

-  вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві з чисельністю від 20 до 100 працівників;

- вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до

300 співробітників:

2) трьох місяців -  вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві незалежно від чисельності працівників.

Тобто починаючи з 2013 року  роботодавці повинні звітувати у випадку, коли вони звільняють співробітників:

-  на підставах, зазначених у п. 4 ч. З ст. 50 Закону про зайнятість, та в кількості, що передбачена ч. 1 ст. 48 цього-таки Закону;

-  у випадку ліквідації підприємства (незалежно від кількості звільнених співробітників).

 

Міністерство соціальної політики України на  виконання вимог Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон) розробило черговий наказ від 30.05.2013 р. № 317  Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці» і Порядок її подання (далі звітність № 4-ПН) .

Пропоную розглянути  форму  звітності № 4-ПН, Порядок заповнення такої звітності та порядок подання такої звітності роботодавцями  до центрів зайнятості. Зазначена форма звітності носить чисто статистичне навантаження та спрямована законодавцем на отримання інформації від роботодавців для подальшого розроблення комплексу заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню, що здійснюються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за участю сторін соціального діалогу.

Форма звітності № 4-ПН заповнюється підприємством у разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Інформація подається підприємствами не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі - територіальний орган) за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені  у статті 48 Закону України "Про зайнятість населення".

У графі А вказується порядковий номер запису.

У запис з окремим порядковим номером включаються дані про кількість запланованих до вивільнення працівників,  за якими дані про найменування професії (посади), дату наказу про попередження про вивільнення працівників та дату запланованого вивільнення, відображені у графах 1, 3, 4, повністю збігаються. В іншому випадку дані про заплановане вивільнення працівників відображаються у записах під  іншими порядковими номерами.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України „Класифікатор професій”.

У графі 2 вказується кількість осіб, яких передбачається вивільнити.

У графі 3 зазначаються дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення.

У графі 4 зазначається дата запланованого вивільнення працівників.

Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації), зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту.

 Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи).

 Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 305  затверджено  Порядок утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників.

Основними завданнями таких комісій є:

розроблення комплексу заходів для підприємства, на якому передбачається масове вивільнення працівників, спрямованих на зменшення чисельності вивільнюваних працівників;

підготовка пропозицій щодо внесення змін до територіальних та місцевих програм зайнятості населення.

Новости

Новости RSS