Компенсації роботодавцям

3.1 Компенсації зі сплати єдиного соціального внеску

З 1 січня 2013 року набрав чинності новий Закон України «Про зайнятість населення».Стаття 26 та частина другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» призначені для стимулювання створення роботодавцями нових робочих місць та компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

З 30.05.2013 набрав чинності Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 №347. Відповідно до Порядку право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років; 5) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

- має на утриманні дітей віком до шести років;

- виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

- утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності).

Право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в

пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

- має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

- визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу працевлаштовується інший зареєстрований безробітний. Роботодавець інформує протягом п’яти робочих днів територіальний орган про звільнення працівника.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування територіальному органу заяву довільної форми, до якої додає довідку за формою згідно з додатком.

На підставі наданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє територіальний орган, та за даними Пенсійного фонду України, в тому числі щодо працевлаштування особи на нове робоче місце, відсутності у такого роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також даних державного реєстратора щодо порушеної справи про банкрутство та визнання роботодавця банкрутом, територіальний орган приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю.

Територіальний орган перераховує до 30 числа наступного за звітним місяця кошти на рахунок роботодавця.

Розмір компенсації розраховується на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за такою формулою:

Описание: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/imgs/15/p399686n41.gif

де Рв - сума єдиного внеску, що підлягає компенсації;

ЗП - заробітна плата працівника, з якої сплачено єдиний внесок;

Рєв - відсоток єдиного внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва.

У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного інваліда, якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

Роботодавець відповідає за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації.

  3.2 Про порядок отримання роботодавцями компенсації зі сплати єдиного соціального внеску

У роботодавців, які створюють нові робочі місця, з'явилася можливість отримати компенсації зі сплати єдиного соціального внеску. Про це йдеться у статтях 24, 26 і 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Так, нормою статті 24 Закону можуть скористатися фірми, компанії, приватні підприємці після того, як вони створять, починаючи з 2013 року, нові робочі місця та працевлаштують працівників шляхом укладання з ними трудових договорів. Умовою надання цієї пільги є те, що з дня прийому особи на роботу їй впродовж 12 місяців має виплачуватися заробіток у розмірі, що перевищує три мінімальні заробітні плати. Лише через рік після укомплектування новостворених робочих місць такі працедавці зможуть розраховувати на 50-відсоткове покриття витрат зі сплати єдиного страхового внеску за рахунок коштів Пенсійного фонду. Порядок компенсування частини фактичних витрат затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 153.

Преференції зі сплати єдиного соціального внеску передбачені також для юридичних і фізичних осіб-підприємців, які будуть створювати нові робочі місця і працевлаштовувати безробітних. Зокрема, у статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» зазначено, що компенсаційні виплати надаватимуться тим роботодавцям, які не мають заборгованості зі сплати страхових внесків, не є банкрутами і проти них не порушена справа про банкрутство. На щомісячне повернення витрат можуть розраховувати ті, хто на новостворені робочі місця прийматиме занаправленням центру зайнятості безробітних з числа осіб, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці. Компенсація виплачуватиметься впродовж 12 місяців з дня працевлаштування особи, при цьому термін забезпечення роботою працівника повинен бути не меншим як два роки.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» право на компенсаційні виплати мають також суб'єкти малого підприємництва, що будуть організовувати нові робочі місця в пріоритетних галузях економічної діяльності. Умови отримання відшкодування такі ж, як і в попередньому випадку. Відмінність полягає лише у тому, що на новостворені місця праці за направленням центру зайнятості можна приймати будь-кого з безробітних, а не тількитих, які потребують додаткових гарантій зайнятості. Важливо, щоб суб'єкти малого підприємництва розширювали свою діяльність у пріоритетних галузях економіки.

  3.3 Компенсація за працевлаштування ВПО

Законом України від 05.03.2015 № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб  Уряд затвердив порядок здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, Закон України «Про зайнятість населення» доповнено статтею 241 , якою передбачені такі заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовуються за направленням Центрів зайнятості:

1) компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням Центру зайнятості, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше 6 календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;

3) компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на 12 календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.

Фінансуватися такі заходи будуть в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням Центрів зайнятості.

Таким чином, роботодавець, який працевлаштував переселенця за направленням з центру зайнятості для отримання державної компенсації протягом 2 місяців з дня працевлаштування повинен подати до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці. Заява подається у довільній формі. У Центр зайнятості також потрібно надати копію трудового договору між роботодавцем і працівником-переселенцем. Якщо такого договору немає, то в якості підтвердження факту працевлаштування можна надати розпорядчий акт (наказ) про прийом на роботу, завірений в установленому порядку.

Отже, тепер на законодавчому рівні прописані дієві інструменти, завдяки яким роботодавці будуть зацікавлені приймати на роботу осіб, які тимчасово були вимушені покинути свої домівки.

Новости

Новости RSS