Пріорітети, основні завдання і напрямки

Пріоритетними напрямками роботи центру є:

 • раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів;
 • здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей,  соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;
 • пошук, відбір кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі,  забезпечення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих жінок, дітей, молоді та членів їх сімей;
 • здійснення соціальної роботи з сім’ями де виховуються діти з функціональними обмеженнями;
 • здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам, подолання їх наслідків у дитячому та молодіжному середовищі, формування навичок здорового способу життя;
 • надання соціальних послуг та соціальний патронаж неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, та тих, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Користувачами послуг, які надає центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:

 • сім’ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • неповнолітні одинокі матері(батьки), яким потрібна підтримка;
 • прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;
 • діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з функціональними обмеженнями;
 • ВІЛ-інфіковані та їх найближче оточення;
 • неповнолітні та молодь, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
 • особи,  які повернулись з місць позбавлення волі;
 • наркозалежна молодь, у тому числі, яка споживає наркотики ін’єкційним шляхом та їх найближче оточення.

Послуги, що надаються :

Психологічні послуги  надання консультаційних послуг клієнтам з питань психічного здоров′я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики,  проведення тренінгів з метою психокорекції та психологічної адаптації людини.

Соціально-педагогічні послуги- виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів. Залучення до роботи з клієнтами різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб.

Соціально-медичні послуги – спрямовані на запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів окремих осіб та в «групах ризику», формування здорового способу життя, працетерапія.

Соціально-економічні послуги – допомога сім′ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізується у формі надання адресної натуральної чи грошової допомоги.

Юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).

Новости

Новости RSS