Основні напрямки та види діяльності

а) проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем розвитку громад та підготовка пропозицій щодо їх вирішення;

 

б) участь у моніторингу та оцінці результатів реалізації стратегії та стратегій розвитку окремих громад та підготовка пропозицій щодо їх актуалізації;

 

в) участь у розробці та впровадженні програм економічного і соціального розвитку, цільових програм та планів щодо їх реалізації;

 

г) ініціювання, підготовка та впровадження проектів (у тому числі локальних, субрегіональних, регіональних, міжрегіональних та міжнародних) у різних сферах економічного і соціального розвитку, а також створення груп з підготовки та реалізації проектів та організація їх роботи;

 

д) залучення фінансових та інших ресурсів, а також технічної допомоги для впровадження програм та проектів у різних сферах економічного і соціального розвитку;

 

е) проведення заходів з підвищення інвестиційної привабливості територій та залучення інвестицій, розвитку державно приватного партнерства;

 

ж) участь у розробці та реалізації програм інвестиційної діяльності, а також окремих заходів із залучення інвестицій та кредитів;

 

з) надання інформаційної, методологічної, консультативної, матеріально-технічної та іншої допомоги та підтримки;

 

і) розроблення методичних рекомендацій та навчальних програм, організація навчання;

 

к) підготовка та проведення конференцій, семінарів, шкіл, круглих столів та інших інформаційних заходів;

 

л) організація заходів щодо обміну досвідом та поширення кращих підходів та практик;

 

м) поширення інформації та популяризація власної діяльності.