Заява інституту для участі в зборах 2015-2017

ЗАЯВА

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при виконавчих органах влади Димитровської міської ради

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться ___ _________ 2015 року візьме уповноважений представник__________________________________________________________________________________________________________________________________, який є кандидатом на членство в громадській раді при виконавчих органах влади Димитровської міської ради.

 

(повна назва ІГС)

 не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1.   Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах. (витяг з протоколу).

2.   Копії документів про легалізацію ІГС.

3.   Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2013-2014 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4.   Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

 

___________________________________________________________________ 

                                                 (повна назва ІГС)                                                  

не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

___________________________________________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

Витяг з протоколу

засідання правління міської громадської організації

____________________________________________________________________

 

____ ____________ 20___року                                                                         №___

м. Димитров

Присутні: __________________ – голова правління;

__________________ – заступник голови правління;

Члени правління: _________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Порядок денний:

1.  Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при виконавчих органах влади Димитровської міської ради.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при виконавчих органах влади Димитровської міської ради. ______________________________________________ - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: _______________________________________________________ Термін: до 05 травня 2015 року.

 

 

Головуючий _________________

 

Секретар ___________________

 

 

 

 

 

 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

П.І.Б.

Працює

 

 

Громадянство

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

 

 

Освіта

 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи у виборних органах

 

 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

 

Членство в ІГС з ____________по__________________________________________

 

Особисті досягнення ____________________________________________________

 

Контактна інформація ___________________________________________________

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді ____________________________

 

 

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013-2014 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2013-2014 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.

 

Новости

Новости RSS